Reisetid er arbeidstid – i noen tilfeller

Høyesterett avsa nylig en dom om innholdet av arbeidstidsbegrepet knyttet til reisetid under oppdrag for arbeidsgiver. Dommen kan innebære en endring i innholdet av arbeidstidsbegrepet for noen grupper i arbeidslivet, men dens generelle betydning skal heller ikke overdrives.