Bortfesters forkjøpsrett foreldes ikke

I en dom avsagt denne måneden har Høyesterett slått fast at regelen i løysingsrettsloven om at forkjøpsretter bortfaller etter 25 år ikke gjelder ved grunneierens forkjøpsrett til en festeavtale.