Prisopplysninger er som en klar hovedregel å anse som et prisoverslag

Som entreprenør må man være varsom med hva slags opplysninger man gir til en forbruker om pris. Ifølge Høyesterett skal prisopplysninger som en entreprenør gir til en forbruker, og som ikke er å anse som en fast pris, som en klar hovedregel anses som et prisoverslag. I verste fall kan dette medføre at entreprenøren risikerer å ikke få betaling når deler av arbeidet fordyres, fordi man er bundet av de prisopplysninger som tidligere er gitt. Det er viktig at entreprenører og håndverkere har et bevisst forhold til hva slags opplysninger man gir om pris. I denne artikkelen skal vi se på når det foreligger et prisoverslag samt hvilke konsekvenser dette vil ha for entreprenører og håndverkere.