Prisopplysninger fra entreprenør til forbruker

Som entreprenør bør man være varsom med hva slags prisopplysninger man gir til forbrukere. I følge Høyesterett skal prisopplysninger som ikke er fastpris, som hovedregel anses som et prisoverslag. Dette kan bli kostbart for entreprenører fordi prisoverslaget kan være lavere enn de potensielle kostnadene entreprenøren reelt sett står overfor. I denne artikkelen skal vi se på når det foreligger et prisoverslag og hvilke konsekvenser dette kan få for entreprenører og håndverkere.