Positive endringer for eiendomsutviklere ved ny eierseksjonslov

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1. januar 2018 og skal være mer utbyggervennlig på flere områder. Loven er ment å skape større forutberegnelighet og fleksibilitet i prosjektene, og vi har sett på de viktigste endringene for eiendomsutviklere.