Styreansvar

Alle aksjeselskaper skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet, og det er styrets ansvar å påse at selskapet har dette. Når egenkapitalen er eller er i ferd med å bli uforsvarlig lav, oppstår det en handleplikt for styret. Det avgjørende er ikke den balanseførte egenkapitalen, men selskapets reelle egenkapital. Det er derfor ikke tilstrekkelig å bare behandle årsregnskapet. Styret må kontinuerlig holde et øye med selskapets reelle egenkapital. Dersom styret ikke følger denne plikten, kan det holdes ansvarlig for tap som andre har lidt som følge av selskapets dårlige økonomi.