Berngaard/Sandbek tilbyr prosjektlederstøtte

Vi vet at forutsigbarhet på kostnader er viktig for prosjektledere. Derfor tilbyr vi prosjektlederstøtte til fastpris. Tjenesten vil gi entreprenøren nyttig og effektiv bistand i byggeprosjekter med rask og god rådgivning. Dette er en unik mulighet til å skaffe seg tilgang til gode rådgivere og økt lønnsomhet til ditt prosjekt.

Tilbudet er ment som en støtte til prosjektleder som er ute på anlegget og står ovenfor en situasjon der det må tas et raskt valg og prosjektlederen har behov for juridisk støtte eller en sparringspartner der og da.

Prosjektlederstøtten omfatter:

  • Kontraktsgjennomgang; både med hensyn til forhandlinger med byggherre eller hovedentreprenør og med hensyn til praktiseringen av kontrakten.
  • Oppstartsmøte; veiledning om plikter i kontrakten, herunder forsikringsstillelse, sikkerhetsstillelse, mengdekontroll, fremdriftsplan mv.
  • Gjennomgang av særlige plikter som gjelder i det konkrete kontraktsforholdet, herunder håndtering av endringer og tillegg, rigg- og driftsregulering mv.
  • Telefonsupport fra advokaten; Ubegrenset antall telefonsamtaler med direkte råd og veiledning i forbindelse av kontraktsgjennomføringen.
  • Veiledning i forbindelse med endringer og tillegg.
  • Veiledning i forbindelse med fremdrift.
  • Veiledning i forbindelse med sluttoppgjør.

 

Berngaard/Sandbek utfører denne tjenesten til fastpris, betinget av summen på vedkommende kontrakt og lengden på kontraktsperioden.

Kontakt oss for mer informasjon.