Stiftelsen Fyrlyktas hundremillioners-avtale var ulovlig i følge vår partner Marianne H. Dragsten

Marianne har vurdert opplysningene som lå til grunn for kontraktene mellom det statlige barnevernet og Stiftelsen Fyrlykta. Avtalen er i strid med regelverket og skulle derfor ikke ha vært inngått.