Misbruk av sykemelding

Arbeidstakeres misbruk av sykemelding og egenmelding kan by på utfordringer for deg som arbeidsgiver. For det første kan det være det kostbart, og for det andre kan det naturlig nok innebære bemanningsproblemer. I denne artikkelen skal vi se på når en sykemelding er ugyldig eller gyldig, og hvordan du som arbeidsgiver kan imøtegå en sykemelding du som arbeidsgiver anser som ugyldig. I tillegg skal vi se på noen rettigheter arbeidsgiver kan ha overfor arbeidstaker i egenmeldingsforhold, og arbeidstakers fraværsperiode forutfor sykemeldingen. Arbeidstakers fraværsperiode forutfor en sykemelding har betydning for hvilken periode arbeidsgiveren må stå ansvarlig for eventuelle sykepenger, og derfor betydning for utmålingen av det beløpet arbeidsgiveren eventuelt står ansvarlig for.