Berngaard/Sandbek
Advokatfirma

Advokatfullmektig

Espen Bakjord

Espen Bakjord har lang erfaring med offentlige anskaffelser, IT-kontrakter og immaterialrett. Han har kompetanse innen fagområdet teknologi og media og har en generell interesse for IT og IT-relaterte problemstillinger. Videre har han innsikt i personvernrettslige spørsmål. Han har også erfaring med behandling av innsynskrav etter offentlighetsloven og forvaltningsrett i arkiv. Espen har erfaring fra offentlig sektor, og kjenner godt til offentlige prosesser og rutiner.

Espen har opphavsrett som spesialfag, og har skrevet masteroppgave med tittelen «medvirkning til ulovlig fildeling».

Utdanning og erfaring

2015 - 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig

2014 - 2015

Nasjonalbiblioteket - Seniorrådgiver

2009 - 2014 Nasjonalbiblioteket - Juridisk Rådgiver
2005 - 2008 Simonsen Advokatfirma DA - Utreder / trainee / prosjekttrainee
2002 - 2008

Universitetet i Oslo - Master i Rettsvitenskap

   
Espen

Espen Bakjord har lang erfaring med offentlige anskaffelser, IT-kontrakter og immaterialrett. Han har kompetanse innen fagområdet teknologi og media og har en generell interesse for IT og IT-relaterte problemstillinger. Videre har han innsikt i personvernrettslige spørsmål. Han har også erfaring med behandling av innsynskrav etter offentlighetsloven og forvaltningsrett i arkiv. Espen har erfaring fra offentlig sektor, og kjenner godt til offentlige prosesser og rutiner.

Espen har opphavsrett som spesialfag, og har skrevet masteroppgave med tittelen «medvirkning til ulovlig fildeling».

Utdanning og erfaring

2015 - 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig

2014 - 2015

Nasjonalbiblioteket - Seniorrådgiver

2009 - 2014 Nasjonalbiblioteket - Juridisk Rådgiver
2005 - 2008 Simonsen Advokatfirma DA - Utreder / trainee / prosjekttrainee
2002 - 2008

Universitetet i Oslo - Master i Rettsvitenskap

   

Artikler