Berngaard/Sandbek
Advokatfirma

Partner

Jan Sindre Egseth

Jan Sindre har lang og omfattende erfaring knyttet til alle typer selskapsrettslige forhold. Dette omfatter blant annet konserninterne transaksjoner, restruktureringer og egenkapitaltransaksjoner. Arbeidet omfatter utarbeidelse av avtaleverk samt nødvendig selskapsrettslige beslutninger. Jan Sindre har også erfaring med rettslige forhold knyttet til stiftelser.

Han har lang og omfattende erfaring knyttet til M&A transaksjoner. Dette innbefatter både fusjoner og fisjoner samt oppkjøp og salg av selskaper eller innmat. Jan Sindre arbeider med utforming av avtaleverk og forhandlinger tilknyttet slike transaksjoner, samt organisering av og gjennomføring av due diligence. Jan Sindre har også erfaring med transaksjoner over landegrensene.

Jan Sindre arbeider mye med kontraktsmessige forhold på mange sektorer knyttet til kjøp av produkter og tjenester. Arbeidet omfatter identifisering av viktige forhold, utforming av avtaleverk og gjennomføring av forhandlinger. Jan Sindre har også lang erfaring og arbeider mye med utforming av aksjonæravtaler.

Utdanning og erfaring

2015 - 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Partner

2013 - 2015

Simonsen Vogt Wiig AS - Senioradvokat

2012 - 2013

Simonsen Advokatfirma DA - Senioradvokat

2005 - 2011

Simonsen Advokatfirma DA - Partner

1998 - 2004

Simonsen Advokatfirma DA - Ansvarlig advokat

1996 - 1998 Simonsen Musæus Advokatfirma DA - Advokatfullmektig
1993 - 1995

Advokatfirmaet Normann ANS - Advokatfullmektig

Jeg er grundig og etterrettelig i mitt arbeid. - Jan Sindre Egseth
Jan sindre
Fagområder

Selskapsrett og M&A

Kontakt

Telefon +47 934 53 922

jse@bslaw.no

vCard Skriv ut profil

Jan Sindre har lang og omfattende erfaring knyttet til alle typer selskapsrettslige forhold. Dette omfatter blant annet konserninterne transaksjoner, restruktureringer og egenkapitaltransaksjoner. Arbeidet omfatter utarbeidelse av avtaleverk samt nødvendig selskapsrettslige beslutninger. Jan Sindre har også erfaring med rettslige forhold knyttet til stiftelser.

Han har lang og omfattende erfaring knyttet til M&A transaksjoner. Dette innbefatter både fusjoner og fisjoner samt oppkjøp og salg av selskaper eller innmat. Jan Sindre arbeider med utforming av avtaleverk og forhandlinger tilknyttet slike transaksjoner, samt organisering av og gjennomføring av due diligence. Jan Sindre har også erfaring med transaksjoner over landegrensene.

Jan Sindre arbeider mye med kontraktsmessige forhold på mange sektorer knyttet til kjøp av produkter og tjenester. Arbeidet omfatter identifisering av viktige forhold, utforming av avtaleverk og gjennomføring av forhandlinger. Jan Sindre har også lang erfaring og arbeider mye med utforming av aksjonæravtaler.

Utdanning og erfaring

2015 - 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Partner

2013 - 2015

Simonsen Vogt Wiig AS - Senioradvokat

2012 - 2013

Simonsen Advokatfirma DA - Senioradvokat

2005 - 2011

Simonsen Advokatfirma DA - Partner

1998 - 2004

Simonsen Advokatfirma DA - Ansvarlig advokat

1996 - 1998 Simonsen Musæus Advokatfirma DA - Advokatfullmektig
1993 - 1995

Advokatfirmaet Normann ANS - Advokatfullmektig

Jeg er grundig og etterrettelig i mitt arbeid. - Jan Sindre Egseth

Artikler