Berngaard/Sandbek
Advokatfirma

Advokatfullmektig

Kine Normann

Kine Normann arbeider primært innenfor feltene selskapsrett, fast eiendom og generell kontraktsrett. Kine arbeider både med rådgivning og tvisteløsning.

Kine fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo høsten 2015. Hun har spesialfagene skatterett, bygge- og entrepriserett, pant og konkurs, international criminal law og patent- og varemerkerett fra Universitetet i Oslo, og skrev masteravhandling med tittelen «Forsvarlighetskravet i aksjeloven § 3-4 og handleplikten i aksjeloven § 3-5». Kine har også en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Kine har arbeidet med større eiendomsprosjekter hvor hun blant annet har fått mulighet til å delta i selskapsrettslige omdanninger, fusjoner og transaksjoner.

Kine har vært tilknyttet firmaet siden 2014. Hun har erfaring med arbeid på engelsk, og jobber også opp mot selskapets internasjonale klienter.

Utdanning og erfaring

2016 - 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig

2014 - 2016

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2013 - 2013

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS - Trainee

2011 - 2013

DNB Meglerservice - Oppgjørsmedarbeider Nybygg

2010 - 2015 Universitetet i Oslo - Master i Rettsvitenskap
2006 - 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag - Bachelor i Økonomi og Administrasjon
Kine

Kine Normann arbeider primært innenfor feltene selskapsrett, fast eiendom og generell kontraktsrett. Kine arbeider både med rådgivning og tvisteløsning.

Kine fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo høsten 2015. Hun har spesialfagene skatterett, bygge- og entrepriserett, pant og konkurs, international criminal law og patent- og varemerkerett fra Universitetet i Oslo, og skrev masteravhandling med tittelen «Forsvarlighetskravet i aksjeloven § 3-4 og handleplikten i aksjeloven § 3-5». Kine har også en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Kine har arbeidet med større eiendomsprosjekter hvor hun blant annet har fått mulighet til å delta i selskapsrettslige omdanninger, fusjoner og transaksjoner.

Kine har vært tilknyttet firmaet siden 2014. Hun har erfaring med arbeid på engelsk, og jobber også opp mot selskapets internasjonale klienter.

Utdanning og erfaring

2016 - 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig

2014 - 2016

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2013 - 2013

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS - Trainee

2011 - 2013

DNB Meglerservice - Oppgjørsmedarbeider Nybygg

2010 - 2015 Universitetet i Oslo - Master i Rettsvitenskap
2006 - 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag - Bachelor i Økonomi og Administrasjon