Berngaard/Sandbek
Advokatfirma

Advokatfullmektig

Marte Aasmundtveit Jessen

Marte jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser, IT-rett og personvern, samt annen forretningsjuridisk rådgivning. Marte startet i Berngaard/Sandbek i 2016 som juridisk assistent i avdelingen for IT-rett og offentlig anskaffelser. Hun ble uteksaminert fra universitetet i Bergen våren 2017.

Etter uteksaminering var Marte to måneder i Opel Legal Department i Tyskland. Her jobbet hun med kontraktsrettslige emner, med særlig fokus på IT- og forhandleravtaler, samt personvern, selskapsrett, prosess, og EU-rett.

Høsten 2016 var Marte trainee i Forsvarets Logistikk Organisasjon. Hun arbeidet med oppgaver innenfor rettsområdene offentlige anskaffelser, herunder særlig forsvarsanskaffelser, kontraktsrett, internasjonal kontraktsrett og prosess.

Med en bachelorgrad i Europastudier med spesialisering i sammenliknende politikk har Marte god kjennskap til og interesse for EU-retten.

Marte har også god erfaring med engelsk som arbeidsspråk.

Utdanning og erfaring

2017 - Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig
2017 - 2017 Opel Legal Department - Intern 
2016 - 2017

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2016 - 2016 Forsvarets Logistikkorganisasjon - Trainee 
2012 - 2017 Universitetet i Bergen - Master i rettsvitenskap
2011 - 2011 University of California, Berkeley - Utvekslingsopphold
2009 - 2012

Universitetet i Bergen - Bachelor i Europastudier med spesialisering i sammenlignende politikk

   
Marte hjemmeside 2

Marte jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser, IT-rett og personvern, samt annen forretningsjuridisk rådgivning. Marte startet i Berngaard/Sandbek i 2016 som juridisk assistent i avdelingen for IT-rett og offentlig anskaffelser. Hun ble uteksaminert fra universitetet i Bergen våren 2017.

Etter uteksaminering var Marte to måneder i Opel Legal Department i Tyskland. Her jobbet hun med kontraktsrettslige emner, med særlig fokus på IT- og forhandleravtaler, samt personvern, selskapsrett, prosess, og EU-rett.

Høsten 2016 var Marte trainee i Forsvarets Logistikk Organisasjon. Hun arbeidet med oppgaver innenfor rettsområdene offentlige anskaffelser, herunder særlig forsvarsanskaffelser, kontraktsrett, internasjonal kontraktsrett og prosess.

Med en bachelorgrad i Europastudier med spesialisering i sammenliknende politikk har Marte god kjennskap til og interesse for EU-retten.

Marte har også god erfaring med engelsk som arbeidsspråk.

Utdanning og erfaring

2017 - Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig
2017 - 2017 Opel Legal Department - Intern 
2016 - 2017

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2016 - 2016 Forsvarets Logistikkorganisasjon - Trainee 
2012 - 2017 Universitetet i Bergen - Master i rettsvitenskap
2011 - 2011 University of California, Berkeley - Utvekslingsopphold
2009 - 2012

Universitetet i Bergen - Bachelor i Europastudier med spesialisering i sammenlignende politikk