Berngaard/Sandbek
Advokatfirma

Advokatfullmektig

Marte Aasmundtveit Jessen

Marte jobber hovedsakelig med selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning. Marte har erfaring med gjennomføring av transaksjoner mv., utforming av konvertible låneavtaler, aksjonæravtaler og aksjekjøpsavtaler, samt annen generell selskapsrettslig rådgivning. Marte har også særemnene skatte- og selskapsrett fra UiB, og skrev masteravhandling innenfor børs- og verdipapirrett.

Marte bistår også med rådgivning innenfor rettsområdene personvern, offentlige anskaffelser og konkurranserett til offentlige og private klienter.

Marte har vært tilknyttet firmaet siden 2016 da hun begynte som juridisk assistent i avdelingen for teknologi og offentlige anskaffelser. Hun ble uteksaminert fra UiB våren 2017.

Etter uteksaminering var Marte to måneder i Opel Legal Department i Tyskland. Her jobbet hun med kontraktsrettslige emner, med særlig fokus på IT- og forhandleravtaler, samt selskapsrettslige spørsmål. Marte jobbet også med selskapets interne compliance, særlig opp mot GDPR. Høsten 2016 var Marte trainee ved Forsvarets Logistikk Organisasjon. Hun arbeidet innenfor rettsområdene offentlige anskaffelser, herunder særlig forsvarsanskaffelser, kontraktsrett, internasjonal kontraktsrett og prosess.

Utdanning og erfaring

2017 - Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig
2017 - 2017 Opel Legal Department - Intern 
2016 - 2017

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2016 - 2016 Forsvarets Logistikkorganisasjon - Trainee 
2012 - 2017 Universitetet i Bergen - Master i rettsvitenskap
2011 - 2011 University of California, Berkeley - Utvekslingsopphold
2009 - 2012

Universitetet i Bergen - Bachelor i Europastudier med spesialisering i sammenlignende politikk

   
Marte jessen milj

Marte jobber hovedsakelig med selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning. Marte har erfaring med gjennomføring av transaksjoner mv., utforming av konvertible låneavtaler, aksjonæravtaler og aksjekjøpsavtaler, samt annen generell selskapsrettslig rådgivning. Marte har også særemnene skatte- og selskapsrett fra UiB, og skrev masteravhandling innenfor børs- og verdipapirrett.

Marte bistår også med rådgivning innenfor rettsområdene personvern, offentlige anskaffelser og konkurranserett til offentlige og private klienter.

Marte har vært tilknyttet firmaet siden 2016 da hun begynte som juridisk assistent i avdelingen for teknologi og offentlige anskaffelser. Hun ble uteksaminert fra UiB våren 2017.

Etter uteksaminering var Marte to måneder i Opel Legal Department i Tyskland. Her jobbet hun med kontraktsrettslige emner, med særlig fokus på IT- og forhandleravtaler, samt selskapsrettslige spørsmål. Marte jobbet også med selskapets interne compliance, særlig opp mot GDPR. Høsten 2016 var Marte trainee ved Forsvarets Logistikk Organisasjon. Hun arbeidet innenfor rettsområdene offentlige anskaffelser, herunder særlig forsvarsanskaffelser, kontraktsrett, internasjonal kontraktsrett og prosess.

Utdanning og erfaring

2017 - Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig
2017 - 2017 Opel Legal Department - Intern 
2016 - 2017

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2016 - 2016 Forsvarets Logistikkorganisasjon - Trainee 
2012 - 2017 Universitetet i Bergen - Master i rettsvitenskap
2011 - 2011 University of California, Berkeley - Utvekslingsopphold
2009 - 2012

Universitetet i Bergen - Bachelor i Europastudier med spesialisering i sammenlignende politikk

   

Artikler