Berngaard/Sandbek
Advokatfirma

Managing partner

Thor Beke

Thor Beke leder teknologi- og mediaavdelingen i Berngaard/Sandbek.

Thor har bred kompetanse innenfor de forretningsjuridiske områder med spesialisering innenfor teknologi- og mediarett. Hans kompetanse omfatter kontraktsutarbeidelse, -gjennomgang og -oppfølging, og inngående kunnskap om regulering av skytjenester så vel som avtaler om IT-drift, utvikling og vedlikehold. Videre har han kompetanse innen offshoring, lisens, distribusjon, telekom, offentlige anskaffelser, transaksjoner, personvern, immaterielle rettigheter, markedsføring, regulatoriske forhold og tvisteløsning.

Thor har siden studiene i 1997 jobbet for og med teknologi- og mediarett i ledende selskap og myndigheter innenfor bransjen både på leverandør- og kundesiden. Thor har også erfaring som foredragsholder.

Thor har bistått en rekke internasjonale og nasjonale klienter med strategisk rådgivning innenfor de forretningsjuridiske områder. Thor deltar også i Dataforeningens arbeid med å standardisere IT-kontrakter og utarbeider veiledninger. Han er interessert i teknologi og media og har meget gode bransjekunnskaper. Thor er utadvendt og energisk, og sørger for at prosjekter blir gjennomført.

Utdanning og erfaring

2012 - 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Partner

2007 - 2012

Steria AS – Legal Director Scandinavia

2000 - 2006

Simonsen Advokatfirma DA - Ansvarlig advokat i Teknologi & Media avdelingen

1999 - 2000

Samferdselsdepartementet (post- og teleavdelingen) - Førstekonsulent

1998 - 1999

Gjensidige Forsikring - Saksbehandler

1997 - 2000 Interrett DA - Gründer/daglig leder/rådgiver
1992 - 1997 Universitetet i Oslo - Juridisk Embetseksamen
   
Å jobbe løpende med klienter gir meg god oversikt over klienten og deres virksomhet. Dette gir meg større mulighet til å bidra på det strategiske planet i kombinasjon med juridisk- og bransjekompetanse. - Thor Beke
Thor

Thor Beke leder teknologi- og mediaavdelingen i Berngaard/Sandbek.

Thor har bred kompetanse innenfor de forretningsjuridiske områder med spesialisering innenfor teknologi- og mediarett. Hans kompetanse omfatter kontraktsutarbeidelse, -gjennomgang og -oppfølging, og inngående kunnskap om regulering av skytjenester så vel som avtaler om IT-drift, utvikling og vedlikehold. Videre har han kompetanse innen offshoring, lisens, distribusjon, telekom, offentlige anskaffelser, transaksjoner, personvern, immaterielle rettigheter, markedsføring, regulatoriske forhold og tvisteløsning.

Thor har siden studiene i 1997 jobbet for og med teknologi- og mediarett i ledende selskap og myndigheter innenfor bransjen både på leverandør- og kundesiden. Thor har også erfaring som foredragsholder.

Thor har bistått en rekke internasjonale og nasjonale klienter med strategisk rådgivning innenfor de forretningsjuridiske områder. Thor deltar også i Dataforeningens arbeid med å standardisere IT-kontrakter og utarbeider veiledninger. Han er interessert i teknologi og media og har meget gode bransjekunnskaper. Thor er utadvendt og energisk, og sørger for at prosjekter blir gjennomført.

Utdanning og erfaring

2012 - 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Partner

2007 - 2012

Steria AS – Legal Director Scandinavia

2000 - 2006

Simonsen Advokatfirma DA - Ansvarlig advokat i Teknologi & Media avdelingen

1999 - 2000

Samferdselsdepartementet (post- og teleavdelingen) - Førstekonsulent

1998 - 1999

Gjensidige Forsikring - Saksbehandler

1997 - 2000 Interrett DA - Gründer/daglig leder/rådgiver
1992 - 1997 Universitetet i Oslo - Juridisk Embetseksamen
   
Å jobbe løpende med klienter gir meg god oversikt over klienten og deres virksomhet. Dette gir meg større mulighet til å bidra på det strategiske planet i kombinasjon med juridisk- og bransjekompetanse. - Thor Beke

Artikler