IT-kontraktsdagen 2017 - Nyvinninger innenfor IT-sektoren

Berngaard/Sandbek er tilstede på IT-kontraktsdagen, som arrangeres av Dataforeningen og Difi 5. september i Oslo . Vår partner Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig Espen Bakjord skal begge holde foredrag.

Marianne er førstemann  ut og du kan se hennes innlegg allerede kl. 09.15, og Espen kommer på etter lunsj. 

09:15 - 09:45 Utvidet avklaringsadgang i anskaffelser, praktiske konsekvenser
Marianne Dragsten, partner, Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS​ 
Fra 1. januar 2017 trådte det i kraft nye regler om offentlige anskaffelser. Et mål med regelverket har vært å forenkle reglene og forhindre «unødvendige» avvisninger. En nyvinning er at det i anskaffelseforskriften del III er gitt en ny regel om avklaringsadgangen i en anbudskonkurranse som følger anskaffelseforskriften del III. Hvor stor er i realiteten avklaringsadgangen etter nytt regelverk og gir den det handlingsrommet en oppdragsgiver bør ha for å kunne gjennomføre effektive anskaffelser?

 

12:45 - 13:15 Praktiske erfaringer med bruk av DNDs skyavtale
Espen Bakjord, advokat, Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS​
Dataforeningens skytjenesteavtale har nå blitt benyttet i både privat og offentlig sammenheng, og bruken er tiltakende. Foredraget vil ta for seg enkelte sentrale elementer i avtalen, i lys av praktiske erfaringer fra både offentlig og privat sektor, herunder bruk av underleverandører og håndtering av standardbetingelser, regulering av personvern, håndtering av SLA og forhandlingsprosessen.

 

Les mer om IT-kontraktsdagen og meld deg på her

Les mer om Marianne og hennes kompetanse her

Les mer om Espen og hans kompetanse her

Skrevet av Marianne H. Dragsten, Espen Bakjord.