Kurs: Lær deg å skrive konkurransegrunnlaget i offentlige anskaffelser korrekt

Marianne H. Dragsten​ og Trine Lysaker Lehn​ holder kurs i regi av Nohr Con 7-8. november i Oslo. De viktigste elementene som sikrer optimalt innkjøpsforløp og kontraktsutforming i offentlig innkjøp defineres av kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier, tildelingskriterier og kravspesifikasjon.

Kurset er egnet for deg som vil øke ditt kompetansenivå og gå mer i dybden i hvordan et godt konkurransegrunnlag dannes. Det forutsettes at du kjenner til de grunnleggende EU-anbudsreglene og har arbeidet med offentlige innkjøp. En rekke problemstillinger blir presentert med tanke på kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier, tildelingskriterier og kravspesifikasjoner. Disse problemstillingene vil du i fellesskap med kursets andre deltakere komme med løsningsforslag til. Du kan praktisere din nye kunnskap med det samme på kursets workshop på dag 2. Dette er et intensivt og interaktivt kurs som går over to dager. Det krever aktiv deltakelse og garanterer et høyt utbytte.

 

Målgruppe

Kurset henviser seg til praktiserende innkjøpere i offentlige – og forsyningsvirksomheter, deres rådgivere og jurister, som ønsker å tillegne seg en dypere kunnskap om bruk av kvalifikasjonskrav, utvelgelses- og tildelingskriterier i praksis. Det forutsettes, at du har et godt kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser.

 

 

Les mer om kurset og meld deg på her. 

 

Les mer om Marianne og hennes kompetanse her.

Les mer om Trine og hennes kompetanse her

Skrevet av Marianne H. Dragsten.