Møt vår nye partner Elin Mathisen!

Vi har gleden av å ønske Elin Mathisen velkommen til Berngaard/Sandbek! Denne våren starter Elin som partner med ansvar for fagområdene offentlige anskaffelser og teknologi i advokatfirmaet Bergaard/Sandbek. Hun har over 20 års erfaring med både offentlige anskaffelser, IKT-avtaler og generell kontraktsrett.

Offentlige anskaffelser

Elins kompetanse på regelverket for offentlige anskaffelser omfatter både klassisk sektor og forsyningssektoren. Som advokat i Vinmonopolet og Posten har hun arbeidet tett med både salgs- og innkjøpsmiljøene, og bistått i en rekke anskaffelsesprosesser både på leverandør- og oppdragsgiversiden.

 

Hun har lang erfaring med både de juridiske og de mer praktiske sidene av en anskaffelse. Hun har jobbet med alt fra utarbeidelse av anskaffelsesstrategier, behovsanalyser, anskaffelsesdokumenter og kontrakter, til utredning av handlingsrom, utarbeidelse av tilbud, deltakelse i forhandlinger, juridisk kvalitetssikring av de forskjellige stegene i en anskaffelse samt bistand ved klage- og tvistebehandling.  

 

IT-avtaler

Hun har også en omfattende erfaring med rådgivning innen IKT-kontrakter, både på kunde- og leverandørsiden. Hun har deltatt i store anskaffelser av drifts-, forvaltnings-, og utviklingsavtaler, også i miljøer der flere leverandører leverer i parallell med behov for styring på tvers av leverandørene, samt oppfølging av slike kontrakter gjennom hele kontraktsperioden. Hun har også erfaring med de fleste andre typer avtaler som er relevant ved anskaffelse og leveranse av IT-tjenester, som f eks lisensavtaler, SaaS, skytjenester og automatisering ved bruk av robotteknologi (RPA).

 

Kontraktsrett

Elin har bistått på de fleste typer vare- og tjenestekontrakter, inklusiv bl a anskaffelse av store, komplekse maskiner, transportkontrakter, samt outsourcing av forretningsprosesser, som f eks lønns- og regnskapstjenester. Også her omfatter kompetansen alt fra strategisk rådgivning, utarbeidelse av avtaler og avtaleforhandlinger, til implementering og oppfølging.

 

Vi gleder oss til tiden fremover og er glade for å ha Elin med på laget!