En av Norges ledende advokater i anskaffelsesrett går til Berngaard/Sandbek

Etter et langt og tett samarbeid med Marianne H. Dragsten i AnskaffelseXperten er vi stolte av å kunne ønske Marianne velkommen som partner i Berngaard/Sandbek. Marianne er en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser. I Chambers og Finansavisens nylige gjennomførte advokatundersøkelse, er Marianne ratet på topp tre i Norge på fagområdet offentlige anskaffelser.

Marianne er en anerkjent foredragsholder innenfor offentlige anskaffelser og holder blant annet kurs i regi av Nohr-Con. Hun er nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Marianne har også erfaring fra Regjeringsadvokaten. Dessuten har hun tilegnet seg en unik kunnskap om regelverket gjennom sin forfattervirksomhet med flere bokutgivelser innen anskaffelsesrett. Marianne er nå i sluttfasen med arbeidet med en ny kommentarutgave til det nye regelverket om offentlige anskaffelser.

Marianne er kjent for å ha en praktisk tilnærming til regelverket ved at hun har fokus på å finne gode og hensiktsmessige løsninger. Med over 15 års erfaring på fagfeltet skal Marianne være med på å videreutvikle Berngaard/Sandbek, som er et spesialisert firma innen offentlige anskaffelser, teknologi og media, bygg, entreprise og fast eiendom. Berngaard/Sandbek bistår i dag en rekke offentlige etater, kommuner og private virksomheter. Berngaard/Sandbek bistår både på oppdragsgiver- og tilbydersiden.

Gjennom samarbeidet med Marianne har vi sett verdien av å kombinere Mariannes omfattende kompetanse og erfaring innen offentlige anskaffelser med Berngaard/Sandbek sin spisskompetanse innen IT-, bygg- og anleggsbransjen. Vi vil nå kunne dra større nytte av disse synergieffektene og øke verdien for våre kunder.

Ettersom behovet for bistand innen offentlige anskaffelser er størst innenfor sektorene IT, bygg og entreprise, kommer Marianne til å jobbe tett med disse avdelingene i firmaet.

Hun går inn som leder av anskaffelsesteamet som i dag består av fire dedikerte advokater og advokatfullmektiger som kombinerer den juridiske spisskompetansen med høy bransjeforståelse. Teamet blir nå ett av de største fagmiljøene på anskaffelsesrett i Norge.  

 

Hvorfor valgte du nettopp Berngaard/Sandbek?

Jeg valgte Berngaard/Sandbek fordi jeg tror vi sammen har en kompetanse og bransjeforståelse som gjør at vi kan yte våre kunder god og løsningsorientert bistand. Berngaard/Sandbek er videre et firma med en kultur og verdier som jeg kan identifisere meg med. – Marianne Dragsten.

 

Les mer om Marianne her

Marianne H. Dragsten | +47 932 19 759 | marianne@bslaw.no​

Skrevet av Marianne H. Dragsten.