Omsorgsfirma fikk oppdrag for over 125 mill. uten anbud

Vår partner og leder for anskaffelsesteamet, Marianne H. Dragsten, uttaler seg i avisen Kommunal Rapport i forbindelse med avsløringer om direkteanskaffelser av tjenestekontrakter med kommuner innen helse- og omsorgstjenester.

Les om Marianne sin vurdering i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser i artikkelen her.  

Skrevet av Marianne H. Dragsten.