Thor og Espen holder jevnlig kurs innen IT-rett, IT anskaffelser og den nye skytjenesteavtalen

Det kan være utfordrende å finne ut av hvordan man bør gå frem når man kjøper standardiserte IT-tjenester: Bør det kjøpes direkte fra skytjenesteleverandøren, eller bør man gå via et mellomledd? Hvordan kan man gjennomføre en vellykket IT-anskaffelse? Vil du lære mer om dette? Meld deg på kurs nå.

Her finner du noen av kursene Thor og Espen holder i april. 

 

Norsk forening for Jus og EDB inviterer til Mandagstreff og medlemsmøte 03. april​

Den norske Dataforening (DND) lanserte ved årsskiftet en "Skytjenesteavtale". En slik avtale har vært etterspurt av mange. Avtalen har tiltrukket seg mye oppmerksomhet – også noen kritiske kommentarer. På medlemsmøtet mandag 3/4 vil avtalen bli presentert og kommentert.

Avtalen vil bli presentert av Jørgen Petersen (Promis og leder av DNDs faggruppe for IT-kontrakter) og advokatene Thor Beke og Espen Bakjord (Berngaard Sandbek). Advokatene Lars Giske og Knut Fiane (Føyen Torkildsen) vil kommentere. Vi gleder oss!

DND skriver på sine nettsider at:

"Skytjenester, også referert til som cloud computing, representerer et vidt spekter av standardtjenester som kunder ønsker å benytte for å utnytte kombinasjonen av kostnadseffektivitet og fleksibilitet. … Skytjenestene kjennetegnes ved at de er laget for å skalere til den kapasitet det er behov for, og at det ofte betales for faktisk bruk. Kundene mottar således standardtjenester som eventuelt i tillegg blir tilpasset den enkelte kunde i større eller mindre grad.

Formålet med skytjenesteavtalen er å tilrettelegge for at leverandører og offentlige og private kunder kan inngå avtaler om kjøp av skytjenester, og herunder tilpasning, integrasjon og vedlikehold av skytjenester.

Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører. Skytjenesteavtalen vil typisk inkludere tjenester som eller inngår i drifts- og vedlikeholdsavtaler kombinert med IT-utvikling og -tilpasning."

 

Meld deg på her

 

 

 

IT-anskaffelser for kommuner - 4 april - 09:00-16:00

Kommuners behov for IT-tjenester kan gjelde alt fra standardløsninger til utvikling av egne systemer. For å kunne gjennomføre en vellykket anskaffelse er det sentralt at oppdragsgiver har oversikt over dette fagområdets sentrale juridiske og praktiske problemstillinger.

Kurset gir deltakerne konkrete råd ved gjennomføringen av en IT-anskaffelse, og en overordnet innføring i det nylig oppdaterte anskaffelsesregelverket. Kurset vil også inneholde flere praktiske eksempler. Flere relevante standardavtaler ved kjøp av IT-tjenester vil bli omtalt. Deltakeren vil også få belyst forskjellene mellom tradisjonell drift, vedlikehold og utvikling på den ene siden, og tilgang til IT-tjenester på den andre.

På denne måten skal kurset bidra til at deltakerne kan gjennomføre vellykkede anbudskonkurranser, både rettslig og kommersielt. 

 

Meld deg på her

Skrevet av Espen Bakjord.