Nå kan du regne ut dagmulkt på vår hjemmeside

I kommersielle kontrakter er det vanlig å avtale dagbøter ved overskridelse av frister. Denne kalkulatoren beregner disse dagmulktskravene med utgangspunkt i enten et beregningsgrunnlag (f.eks. kontraktssum) og dagmulktsats (f.eks. 1 promille) eller kun en avtalt dagmulkt (f.eks. 1500kr per dag).

I denne kalkulatoren kan dagmulkt beregnes basert på både antall kalender- og hverdager, avhengig av hva som er spesifisert i avtalen. Resultatet kan sendes per e-post.

Beregn dagmulkt her.