Marianne H. Dragsten uttalte seg mandag 10/4 til Dagbladet vedrørende saken der havnedirektøren ga millionkontrakt til styrekollega

Marianne mener havnedirektøren burde erklært seg inhabil. I Dagladet står det "Anbudsprotokoll avslører: Havnedirektøren ga millionkontrakt til styrekollega. Rekrutteringsfirma ble valgt foran 22 konkurrenter fordi havnedirektøren ga styrekollegaen ekstrapoeng på kriteriet «personlig egnethet»."

Alle konkurrentene fikk nærmere stryk på "personlige egnethet" i anbudskonkurransen utenom Hodejegerne som fikk topp score.  

Marianne har vurdert anbudsprotokollen har blant annet følgende kommentarer:

"Her har man altså funnet personen hos Hodejegerne som meget godt egnet, mens alle andre har fått en poengsum som i realiteten tilsier at de er svært dårlig egnet til oppgaven. Dette er noe jeg egentlig tviler på, ut fra firmaene som har gitt tilbud," sier hun til Dagbladet.

Videre konkluderer Marianne med følgende "Jeg mener at havnedirektøren burde ha erklært seg som inhabil i denne situasjonen selv om det ikke er åpenbart at hun faktisk var inhabil etter forvaltningslovens regler".

 

Les mer om saken og Marianne sine uttalelser her

Les mer om Marianne og hennes ekspertise innen offentlige anskaffelser her

Skrevet av Marianne H. Dragsten.