Berngaard/Sandbek
Advokatfirma

Bransjer

Offentlig sektor er en bransje i stadig stor endring. Internett har blitt en del av selve produktet i mange offentlige ytelser, der selvbetjening er et nøkkelord.

Berngaard/Sandbek yter bistand til en rekke offentlige aktører, blant annet til mange kommuner. Vi rådgir innen offentlige anskaffelser, arbeidsrett, bygge- og entrepriserett, konkurranserett og IT-rett.

Bransjen har fokus på effektivisering og kostnadskontrollering, spesielt i større prosjekter – for eksempel byggeprosesser. I tillegg drives offentlige instanser i økende grad på tilsvarende måte som private virksomheter, blant gjennom effektivisering og resultatbasert drift.

Hos Berngaard/Sandbek treffer du advokater med erfaring fra både det offentlige og det private.

Fagområder

Kontaktperson

Nyheter og fagartikler